สำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมฟินเทคประเทศไทยร่วมจัดโครงการ HACKATHON INSURTECH IGNITE ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ศูนย์ Center of InsurTech, Thailand : CIT ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมฟินเทคประเทศไทย ผลักดันโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวงการ Insurtech Startup ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “Hackathon Insurtech Ignite #2” นับเป็นครั้งที่ 2 ของการจัดโครงการนี้ โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงประโยชน์ของ Insurtech ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนยุคนี้มากขึ้น จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อหาแนวคิดและพัฒนาวงการประกันภัยในไทยที่อยู่ในโจทย์ของ “การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยรถยนต์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมเติบโตขึ้นมาก ซึ่งมีศักยภาพในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านการประกันภัย โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ในด้านจัดการกับระบบข้อมูลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การเลือกซื้อ การจ่ายเบี้ยประกันภัย การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆ ซึ่งทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยเห็นว่า Insurtech ส่งผลให้วงการประกันภัย เป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น ซึ่งทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้รับสมัคร ดังนี้

ช่วงเวลารับสมัคร : 1 ก.พ. 62 – 24 มี.ค. 62

ช่องทางการรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง https://bit.ly/2BfwGPv ซึ่งผู้สมัครส่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ผ่านทาง website โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน (รวมถึงส่งเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม ในกรณีที่โครงการขอข้อมูลเพิ่มเติม) ตามกติกาที่กำหนดไว้บน website

หัวข้อ : “การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยรถยนต์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย”

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

ประเภททีม

ทีมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถในการวางแผนธุรกิจ และนักออกแบบ แอปพิเคชั่น หรือ นักพัฒนาโปรแกรม จำนวณ 3-5 คน

ประเภทบุคคล

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจเทคโนโลยีประกันภัย (Business planer)

นักออกแบบโปรแกรมและแอพพิเคชั่นที่สามารถทำ Prototype ได้ (Designer)

ผู้ที่มีความสามารถในการเขียนโค๊ดคอมพิวเตอร์ (Developer)

ช่องทางการติดต่อสอบถามโครงการ

Email : contact@thaifintech.org

Facebook : InsurTech Thailand

Website : https://thaifintech.org/ignite-hackathon/